Het Gesprek
Het Gesprek
KOMM
KOMM
Ernem tot me Dood!
Ernem tot me Dood!
Het Gesprek

Een man en een vrouw zitten tegenover elkaar. Ze praten. Ze proberen van elkaar te winnen, bezien hun mogelijkheden. Als zij nou eens haar stem verheft? Als hij nou eens gaat huilen? Als hij nou eens gaat huilen en zij dat niet toestaat?

Het Gesprek is een voorstelling op het snijvlak tussen theater, filosofie en het literaire. Een voorstelling waarin de grote maatschappelijke vraagstukken van macht en machtsmisbruik worden samengebald in de meest persoonlijke vorm denkbaar: het gesprek tussen twee personen. In deze intieme arena staan twee van de belangrijkste filosofen van de 20ste eeuw tegenover elkaar: Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir. Na een leven lang strijd, en analyse van die strijd, is immers ieder woord geladen, en draait al het intellect nog maar om een ding: kan ik er het gesprek mee winnen?

Het tweegesprek is boven alles een manier om deze tijd te begrijpen. Hoe verhouden we ons nog tot elkaar in een tijd waarin we elkaar steeds vaker machtsmisbruik verwijten, terwijl steeds minder mensen snappen wat dat betekent. Wij willen macht weghalen van het zwaarbeladen maatschappelijke debat en laten zien dat het niet weg te denken is uit onze verhouding tot de ander. We laten zien dat in iedere relatie, in ieder gesprek, macht wordt uitgeoefend.

De voorstelling gaat hand in hand met een door ons ontwikkeld verdiepingsprogramma dat wij Deep Dives noemen. Gedurende deze Deep Dives duiken we samen met de toeschouwer dieper in de werelden waar de voorstelling aan raakt. Een Deep Dive is een manier voor de toeschouwer om langer met de inhoud op te trekken. Wij hebben een aantal Deep Dives ontwikkeld waarmee we specifieke groepen uitnodigen om verder te denken wanneer de voorstelling ophoudt en meer te zien wanneer de voorstelling begint.


Komende voorstellingen van Het Gesprek:
27 oktober 2018      Brainwash festival
6-15 november 2018   Perdu Amsterdam
27-29 november 2018  VOX-pop Amsterdam


Duur: 60 minuten

Pers: ...

Scenefoto’s:

Credits
Concept en regie: Luc de Groen
spel: Emma Pelckmans en Nick Livramento Silva
Dramaturgie: Iris Spanbroek
Scenografie: Sanne Rosbag
Productie en marketing: Ayla Heier
Productie en zakelijk: Melanie Schram

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door:
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland.

KOMM

Komm is een montagevoorstelling over waanzin, liefde en overgave. Aanleiding is het verhaal van Emma Hauck, die in 1907 in een psychiatrische inrichting tientallen brieven schreef waarin enkel de woorden Herzensschatzi komm duizenden keren stonden opgetekend. Brieven die door de inrichting nooit zijn verstuurd.

In een poëtische, peinzende montagevoorstelling worden liefde, intimiteit en menselijkheid op hoge snelheid tegen de muur die waanzin heet aangesmeten. In de compromisloze overgave waarin alleen nog maar de hartenkreet Herzensschatzi komm kan worden gedacht, gevoeld en geschreven ligt misschien wel de kern van schoonheid en kunst. Met Dovstojewski, Pessoa, Barthes en Artaud in de hand wordt gekeken naar wat de lichtvoetige schoonheid van waanzin uit alle macht naar ons schreeuwt, maar waar wij te zinnelijk voor zijn om te horen.

Voor ons is waanzin onlosmakelijk verbonden met onderdrukking, met het systematisch indelen in het normale en het abnormale. Dit geldt zowel voor hoe in de geschiedenis met waanzin is omgegaan, maar nog steeds is de neiging in onze samenleving sterk aanwezig om steeds dat onderscheid tussen normaal en abnormaal, norm en uitzondering, wij en zij, te maken. Daarnaast zien wij in het verhaal van Emma Hauc k ook spreken voor waanzin als een esthetiek: complete, compromisloze overgave die we bij veel kunstenaars die we bewonderen terugzien.


Duur: 60 minuten

Pers:
Vooraankondiging Folia
Recensie Theaterkrant
Recensie de Pit

Scenefoto’s: ...

Credits:
Concept en regie: Luc de Groen
Spel: Emma Pelc kmans
Repetitor beeld en taal: Freya van Assem
Kostuumadvies: Emma Riethorst
Techniek, scenografie en fotografie: Sanne Rosbag
Publiciteit: Bran Remie
Productie: Rachid Coldenhoff
Zakelijk: Melanie Schram

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door:
Perdu Amsterdam
voordekunst

Ernem tot me Dood!

Ernem tot me dood! is een loflied aan een plek die je hebt verlaten. In een eclectische, poëtische montagevoorstelling moet Luc klaarstaan voor zijn geboorteplaats Arnhem en haar klaarmaken voor de strijd met Amsterdam, een strijd die ze bij voorbaat lijkt te gaan verliezen.

Duur: 50 minuten

Pers:
Interview FoliaWorld
Fringe review

Scenefoto’s:


Credits:
Spel en concept: Luc de Groen, Ayla Heier
Dramaturgie: Hester van Trommel
Kostuumontwerp: Emma Riethorst
Techniek, scenografie en fotografie: Sanne Rosbag
Publiciteit: Afra van der Markt
Publiciteit herneming: Melanie Schram
Productie: Rachied Coldenhoff
Productie herneming: Melanie Schram
Eindregie: Boris Kip

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door:
Amsterdams Fonds voor de Kunst

Over Luc de Groen

Welkom bij Luc de Groen Producties, een jonge organisatiedie voorstellingen maakt op het snijvlak van het filosofische,het literaire en het theatrale. Wij geloven dat de verdichting en de poëzie van literatuur en filosofie pas echt tot hun recht komen in het theater. Daarom maken we voorstellingen waarin de taal kan klinken en waarin filosofische ideeën de ruimte krijgen om niet alleen via het hoofd maar ook via het hart binnen te komen.

Luc de Groen heeft een brede praktijk als dramaturg, programmamaker en theatermaker. Zijn makerschap wordt gevormd door zijn brede praktijk waarin hij verschillende vakgebieden en manieren van nadenken over theater met elkaar verbindt.

Doelstellingen van de stichting
1. De stichting stelt zich het bevorderen en promoten van de hedendaagse theaterkunst, meer in het bijzonder poëtisch en filosofisch montagetheater, ten doel, en wel door middel van het maken van theaterproducties, zowel in het theater als op locatie.
2. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Bestuursleden
Marcel de Groen (voorzitter) – consultant in de cultuur- en educatiesector, en ondernemerscoach
Marije Koens (penningmeester) – Zakelijk leider Read My World en projectleider Poetry Circle Nowhere
Tobias Kokkelmans (secretaris) – Dramaturg bij o.a. Muziektheaterhuis Transparant en Operadagen Rotterdam

De bestuursleden komen eenmaal per kalenderjaar samen om te vergaderen over de stichting.

Beloningsbeleid
De bestuurders van Luc de Groen Producties krijgen niet betaald voor de taken die zij uitvoeren voor de stichting, wel ontvangen zij een vergoeding voor de onkosten die zij hierbij maken.
Het vaste personeel van de stichting werkt als vrijwilliger wanneer er geen voorstelling wordt geproduceerd
In productieperioden werken zij op projectbasis. Aanvullend personeel wordt op projectbasis betrokken.
Wanneer betrokkenen betaald krijgen voor hun werkzaamheden is dit nooit boven het volgens cao-voorschriften vastgestelde bedrag.

Het laatste jaarverslag van Luc de Groen Producties